zaloguj się rejestracja zapomniałem hasła

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis www.oNoclegi.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Regulamin określa pojęcia (pkt. II DEFINICJE) używane w niniejszym Regulaminie przez Serwis www.oNoclegi.pl. Określa także zasady świadczenia usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, postanowienia ogólne, tryb postępowania reklamacyjnego i pozostałe działy niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu www.oNoclegi.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Właściciel Serwisu i Administrator przez Serwis www.oNoclegi.pl umożliwia dostęp do informacji, gdyż publikowane ogłoszenia mają jedynie charakter informacyjny i nie może być traktowana jako oferta handlowa, co nie może być podstawą dalszym roszczeń, czy reklamacji. Zatem Właściciel Serwisu i Administrator nie odpowiada za umieszczane treści, zdjęcia, jakość wykonywanych usług, prawdziwość danych, rzetelność, i inne powikłania związane ze skorzystaniem z informacji  zawartych w ogłoszeniach.
 5. Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu dobrowolnie decyduje się na założenia konta w Serwisie, a podczas rejestracji nie są podane żadne dane osobowe, które podlegają kontroli prawnej.
 6. Po akceptacji Regulaminu i rejestracji w Serwisie, Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Właściciela Serwisu i Administratora w celu poprawnego funkcjonowania Serwisu, kontaktu z użytkownikiem, udostępnianiu informacji na stronie Serwisu, rozpatrzenia reklamacji i innych elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu związaną z poprawnym jego funkcjonowaniem.
 7. W przypadku nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu Właściciel Serwisu i/lub Administrator ma prawo: zablokować konto, numer IP Gościa, Użytkownika i Zarządcy Obiektu Serwisu bez podania przyczyny.
 8. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby i/lub Obiekty, marki, znak rozpoznawczy firmy; znak firmowy, wykorzystując nieswój wizerunek, nieswoje dobra materialne (na przykład fotografie). Sytuacje, w których nastąpi podszywanie się pod inne osoby będzie zgłaszane odpowiednim organom, a konto Gościa, Użytkownika i Zarządcy Obiektu będzie trwale blokowane, wraz z nr IP.
 9. Serwis posiada wbudowany tłumacz z języka polskiego na język angielski, który automatycznie tłumaczy teksty w Serwisie, ogłoszeń i inne treści. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy, niejasności, nieprecyzyjność w tłumaczeniu z języka polskiego na język angielski, za pomocą automatycznego tłumacza.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827), c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 11. Właściciel Serwisu w każdym terminie może dokonać zmiany niniejszego Regulaminu, bez konieczności informowania Gości, Użytkowników i Zarządców Obiektu specjalnym komunikatem. W momencie opublikowania nowego Regulaminu obowiązuje najnowszy. Na dole strony z Regulaminem Właściciel Serwisu zawsze poinformuje o nowej wersji Regulaminu.
 12. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 13. Konto w Serwisie można usunąć poprzez kontakt z Administratorem strony, z wyraźną prośbą. Administrator, dokona dodatkowej weryfikacji, po której ma prawo nie usuwać konta, jeśli ma wątpliwości co do autentyczności zgłoszenia. Użytkownik może samodzielnie usunąć konto, logując się na nie i wyrażając taką chęć klikając w checbox: "Usuń moje konto". Usunięcie konta w Serwisie spowoduje również usunięcie wszystkich informacji z nim powiązanych takich jak: konto użytkownika, dodane obiekty noclegowe, opinie obiektów noclegowych, zdjęcia obiektów noclegowych, dodane atrakcje. 

II. DEFINICJE

 1. REGULAMIN – dokument elektroniczny opublikowany pod adresem: www.oNoclegi.pl/regulamin, który ma na celu przedstawienie zasad i norm i nakazanie Gościom, Użytkownikom i Zarządcom Obiektu jego przestrzeganie w celu poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 2. SERWIS – to platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Gościom, Użytkownikom i Zarządcom Obiektu korzystanie z przygotowanych informacji, ogłoszeń, które są dostępne pod adresem www.oNoclegi.pl.
 3. ADMINISTRATOR – to osoba, która zatwierdza ogłoszenia, pracuje nad poprawnością funkcjonowania  Serwisu, moderuje jego treści, ogranicza dostęp do Serwisu, odpowiada na pytania zadawane przez Gości i Użytkowników i zarządza elementami składającymi się na treść oraz zawartość Serwisu.
 4. ZARZĄDCA OBIEKTU – to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu zgodnie z zapisami Regulaminu. Użytkownik posiada założone konto w Serwisie, unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów. Gospodarz obiektu, dodaje ogłoszenia oferując nocleg w swoim Obiekcie, lub jest upoważniony przez właściciela Obiektu do występowania w jego imieniu.
 5. UŻYTKOWNIK – to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu zgodnie z zapisami Regulaminu. Użytkownik posiada założone konto w Serwisie, unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów. 
 6. GOŚĆ – to osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu zgodnie z zapisami Regulaminu. Użytkownik może zapoznawać się z zasobami Serwisu.
 7. WŁAŚCICIEL SERWISU -  to osoba, która jest prawnym właścicielem Serwisu www.oNoclegi.pl. Ponadto Właściciel Serwisu zatwierdza ogłoszenia, pracuje nad poprawnością funkcjonowania Serwisu, moderuje jego treści, ogranicza dostęp do Serwisu, odpowiada na pytania zadawane przez Gości, Użytkowników i Gospodarzy obiektów. Zarządza elementami składającymi się na treść oraz zawartość Serwisu.
 8. COOKIES - to niewielkie informacje, wysyłane przez Serwis www.oNoclegi.pl, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

III. PRZETWARZANIE DANYCH

 1. Kontaktując się za pomocą wbudowanych formularzy kontaktowych na stronie oNoclegi.pl Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w powyższym formularzu przez oNoclegi.pl, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu realizacji zgłoszenia (udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie). Administratorem Danych Osobowych jest oNoclegi.pl (e-mail – . Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator nie udostępnia ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu, maksymalnie przez okres 2 lat. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.

IV. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Właściciel Serwisu umożliwia za pośrednictwem Serwisu www.oNoclegi.pl korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
A. Dodanie ogłoszenia obiektu noclegowego: 
 • Informacji podstawowych, a w tym: typ obiektu (Hotel, Motel, Pensjonat, Camping, Kwatera prywatna, itp.), Lokalizacja (w górach, w lesie, nad jeziorem, nad morzem, itp.), Nazwa obiektu, Adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, telefon, email, adres www.
 • Udogodnienia, na przykład czy znajduje się plac zabaw dla dzieci, sauna, parking, basen, itp.
 • Odległości do innych obiektów, czyli informacje ile metrów dzieli obiekt noclegowy do plaży, nad jezioro, do sklepu, szklaku górskiego, itp.
 • Dokładny opis obiektu noclegowego.
 • Opis i zdjęcia pokojów.
 • Dodanie galerii zdjęć.
 • Linku do filmu z serwisu np. Youtube.
B. Dodanie atrakcji:
 • Atrakcje może dodać Użytkownik i/lub Właściciel Obiektu.
 • Atrakcje dodaje się w następująco sklasyfikowanych kategoriach: Ciekawe miejsca, zwiedzanie, Natura i parki, Jedzenie i napoje, Rozrywka i zabawa.
 • W kategorii atrakcji podaje się niezbędne dane do utworzenia konta: adres email, numer telefonu kontaktowego, imię, naziwsko, adres, kod pocztowy i miejscowość. Podanie tych danych jest dobrowolne.
 • Użytkownik, Gość lub Właściciel Obiektu, który doda Atrakcje oświadcza jednocześnie, że jest autorem załączonych zdjęć i opisem i bez żadnych kwestii materialnych i finansowych pozwala rozpowszechniać załączone opisy, zdjęcia i inne materiały dotyczące Atrakcji Gościom, Użytkownikom, Właścicielom Obiektów i pozostałym podmiotom, które odwiedzają Serwis oNoclegi.pl
C. Jeden Użytkownik może dodać nieograniczoną liczbę Obiektów noclegowych, pod warunkiem, że jest ich właścicielem, lub posiada upoważnienie przez Właściciela Obiektu. 
D. Korzystanie z opcji dodawania opinii.
E. Kontaktowania się z właścicielem Obiektu za pośrednictwem wbudowanego formularza kontaktowego lub telefonicznie. 
F. Kontaktowanie się z właścicielem Obiektu w ramach „Zapytaj o nocleg” i dokonanie ewentualnej Rezerwacji, za której realizację Serwis nie ponosi odpowiedzialności. 
G. Przeglądanie ogłoszeń i zapoznawanie się z ich treścią.


2. Właściciel Serwisu i Administrator mają prawo do odmowy publikacji, lub do usunięcia treści, ogłoszeń, komentarzy, zdjęć i innych treści, które są sprzeczne z niniejszym Regulaminem, lub obowiązującym prawem bez podania przyczyny i bez zwrotu ewentualnych środków pieniężnych jeśli takowe zostały uiszczone.
3. „Zaufany nocleg” to usługa elektroniczna, która polega na przypisaniu oznaczenia „Zaufany nocleg” dla konkretnego ogłoszenia. Usłuhga ta polega na zweryfikowaniu obiektu noclegowego poprzez przesłanie przez właściciela dokumentów uwiarygodniających, na przykład: zaświadczenie o nadaniu NIP, ostatniego rachunku za prąd, itp.
4. Przeglądanie Serwisu jest bezpłatne.
5. Właściciel Serwisu i Administrator weryfikują wszystkie zgłoszenia dokonując ich ręcznych zatwierdzeń. Sprawdzają, aby ogłoszenia były prawdziwe, rzetelne i wiarygodne. Właściciel Serwisu i Administrator nie są w stanie stwierdzić bezbłędnie autentyczności wszystkich zgłoszeń, dlatego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń, komentarzy, publikowane zdjęcia, zawarte informacje kontaktowe, lokalizacyjne i takie, które wynikają z niniejszego ogłoszenia. Właściciel Serwisu i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość noclegu i prawdziwość, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane treścią zawartymi w ogłoszeniu (w tym np. chorobami, zarażeniami, zakażeniami i innymi powikłaniami zdrowotnymi i nie tylko). Właściciel Serwisu i Administrator tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i/lub fotografie, przez Gości, Użytkowników i Zarządców Obiektów, gdy ten nie jest właścicielem, nie ma praw autorskich lub nie występuje na prezentowanej fotografii – spory w tej kwestii rozwiązuje pkt. VII Regulaminu opisujący „Tryb postępowania reklamacyjnego”.
6. Właściciel Serwisu i Administrator weryfikują wszystkie zgłoszenia dokonując ich ręcznych zatwierdzeń. Sprawdzają, aby ogłoszenia były prawdziwe, rzetelne i wiarygodne. Właściciel Serwisu i Administrator nie są w stanie stwierdzić bezbłędnie autentyczności wszystkich zgłoszeń, włącznie z tymi oznaczonymi jako „Zaufany nolceg”, dlatego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść ogłoszeń, komentarzy, publikowane zdjęcia, zawarte informacje kontaktowe, lokalizacyjne i takie, które wynikają z niniejszego ogłoszenia. Właściciel Serwisu i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za jakość noclegu i prawdziwość, a także nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane treścią zawartymi w ogłoszeniu (w tym np. chorobami, zarażeniami, zakażeniami i innymi powikłaniami zdrowotnymi i nie tylko). Właściciel Serwisu i Administrator tym samym nie ponoszą odpowiedzialności za publikowane zdjęcia i/lub fotografie, przez Gości, Użytkowników i Zarządców Obiektów, gdy ten nie jest właścicielem, nie ma praw autorskich lub nie występuje na prezentowanej fotografii – spory w tej kwestii rozwiązuje pkt. VII Regulaminu opisujący „Tryb postępowania reklamacyjnego”.

V. ​WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa, włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Komentarze i inne treści umieszczane w Serwisie www.oNoclegi.pl nie mogą zawierać: wulgaryzmów, danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, siedziby, serii dowodu osobistego i innych dokumentów, nr pesel), danych wrażliwych,  nawoływań szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, homofobii oraz konfliktów między narodami, informacji reklamowych, w tym linków do innych stron, niż stron prywatnych Obiektów. Właściciel Serwisu i Administrator nie ponoszą odpowiedzialności za komentarze umieszczone w Serwisie.
 3. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasowe, lub trwałe funkcjonowanie Serwisu wynikające z awarii technicznych lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 5. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań by chronić Serwis przed atakami, włamaniami, kradzieżą Serwisu. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie, lagowania, które w konsekwencji mogą spowodować kradzież jakichkolwiek lub całości elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu.
 6. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności, ani obowiązku rozliczania ewentualnych usług zrealizowanych z ogłoszeń, w tym odliczania podatku Vat, dochodowego i innych, gdyż Serwis jest bezpłatny, a charakter Serwisu jest prywatny.
 7. Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu zakładając konto w Serwisie wyraża zgodę na otrzymywanie e-mail i wiadomości sms z informacjami o: informacjach o kończącym się abonamencie, obsługi konta, założenia konta, przypomnienia, odzyskania hasła do konta oraz innych informacji oficjalnych związanych z obsługą w Serwisie.
 8. Jeden Użytkownik może umieścić nieograniczoną liczbę ogłoszeń noclegowych.
 9. Serwis, nie ponosi odpowiedzialności za treść oraz prawdziwość prezentowanych ofert. 
 10. Serwis www.oNoclegi.pl stosuje usługę reCAPTCHA v2, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google. Usługi reCAPTCHA można używać wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w witrynie. Nie można jej wykorzystywać w żadnych innych celach, takich jak określanie zdolności kredytowej, możliwości zatrudnienia, statusu finansowego lub możliwości ubezpieczenia. Uzyskując dostęp do interfejsów API reCAPTCHA lub korzystając z nich, akceptujesz Warunki korzystania z interfejsów API Google, Warunki korzystania z usług Google oraz dodatkowe warunki określone poniżej. Przed uzyskaniem dostępu do tych interfejsów API zapoznaj się ze wszystkimi obowiązującymi warunkami i zasadami. Przyjmujesz do wiadomości, że interfejs API reCAPTCHA gromadzi informacje o sprzęcie i oprogramowaniu, takie jak dane o urządzeniu i aplikacji, i wysyła je do Google w celu analizy. Informacje zebrane w związku z Twoim korzystaniem z usługi reCAPTCHA zostaną wykorzystane do jej ulepszenia i w ogólnych celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Nie będą natomiast wykorzystywane do wyświetlania spersonalizowanych reklam przez Google. Zgodnie z punktem 3(d) Warunków korzystania z interfejsów API Google potwierdzasz, że korzystając z tych interfejsów API, bierzesz na siebie odpowiedzialność za przekazanie wszelkich niezbędnych powiadomień i zgód związanych ze zbieraniem tych danych i udostępnianiem ich firmie Google. W przypadku użytkowników z Unii Europejskiej użytkownicy interfejsu API muszą przestrzegać polityki w zakresie zgody użytkownika z UE.
 11. Zabezpieczenia – Serwis posiada zabezpieczenia techniczne, co opisuje Polityka prywatności, a także dodatkowe zabezpieczenia w postaci:
 • Czasu trwania sesji użytkownika, która wynosi 30 min. Jeśli Użytkownik nie odświeży czasu trwania sesji, nastąpi automatyczne wylogowanie.
 • Po wprowadzeniu dwukrotnie błędnego hasła Użytkownika, system wymusi konieczność zmiany hasła.
 • Zabezpieczenie Certyfikatem SSL, czyli potwierdzenie wiarygodności strony oraz umożliwienie szyfrowania komunikacji między użytkownikiem, a stroną www.

VI. WYMAGANIA I WARUNKI DODAWANIA OGŁOSZEŃ I OBSŁUGI SERWISU

 1. Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. 
 2. Gościa, Użytkownika i Zarządcę Obiektu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu zobowiązany jest do umieszczania zdjęć w Serwisie, na których znajduje się jego Obiekt noclegowy, jest autorem zdjęć, lub posiada prawa co do własności umieszczanej w Serwisie fotografii. Fotografie nie mogą być retuszowane.
 4. Ogłoszenia w treści i zawartości nie mogą zawierać: wulgaryzmów, danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania) danych wrażliwych, nawoływań szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, homofobii oraz konfliktów między narodami, informacji reklamowych oraz adresów stron internetowych.
 5. Użytkownik zakładając konto w Serwisie, akceptuje Regulamin i oświadcza jego przestrzeganie. Wyraża zgodę na dysponowanie opublikowanymi w Serwisie www.oNoclegi.pl elementami ogłoszenia składającymi się z treści, zawartości w tym umieszczonymi fotografiami w celu informowania innych Gości, Użytkowników i Zarządców Obiektu o ogłoszeniu. Bierze całkowitą odpowiedzialność za zamieszczone treści i zdjęcia.
 6. Administrator ma prawo dodać znak wodny (nakładka na zdjęciu z adresem internetowym i/lub logiem Serwisu) na zdjęciach dodawanych przez Gości, Użytkowników i Zarządców Obiektu.
 7. Konto Gościa, Użytkownika i Zarządcy Obiektu może zostać usunięte, zablokowane, bez podania przyczyny i bez zwrotu opłaty o ile została wniesiona. Właściciel Serwisu zaprzestać świadczenia usług (dla Gościa, Użytkownika i Zarządcy Obiektu), jeśli: Wniesie trwałe usunięcie konta, wysyłając e-mail, z którego konto Gościa, Użytkownika, Zarządcy Obiektu jest założone z wyraźną prośbą o usunięcie konta i/lub danych. Doda ogłoszenie, które budzi wątpliwości co do autentyczności, opisu, nr telefonu, fotografii, stanu faktycznego, lub podlegającego jaimkolwiek naruszeniom. Stosuje: wulgaryzmy, podaje: dane wrażliwe, dane osobowe (w tym na przykład imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, siedziby, serię dowodu osobistego i/lub innych dokumentów tożsamości, serię pesel). Szerzy zachowania budzące zastrzeżenia, typu: nawołuje szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii, homofobii oraz konfliktów między narodami, informacji reklamowych i adresów stron internetowych innych niż strony Obiektów. Nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
 8. Do ogłoszenia należy umieścić minimum 2 zdjęcia, natomiast nie więcej niż 20 zdjęć. 
 9. Do ogłoszenia można umieścić maksymalnie 5 filmów.
 10. W ogłoszeniu zabrania się dodawania: adresów stron internetowych, z wyłączeniem strony prywatnej konkretnego obiektu, wulgaryzmów, danych osobowych (w tym imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, siedziby, e-mail, serii dowodu osobistego i/lub serii innych dokumentów, numeru pesel), danych wrażliwych,  reklam w postaci: zdjęć, linków, opisów, kryptoreklam i innych, serwisów internatowych, katalogów, itp., nawoływań szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami, informacji reklamowych i innych powszechnie znanych jako gorszące. 
 11. Ogłoszenie po upływie terminu ważności, na który zostało założone, przenoszone jest na okres 3 miesięcy do Archiwum. Po upływie 3 miesięcy konto zostaje trwale usunięte. Jeśli Właściciel Obiektu będzie chciał przedłużyć swój abonament, a tym samym w dalszym ciągu publikować ogłoszenie w Serwisie należy zalogować się i aktywować dostęp na kolejny okres.
 12. Każda zmiana (opisu, zdjęcia, itp.), konfiguracja, edycja ogłoszeń zawartych w Serwisie wymaga ponownej moderacji przez Administratora.
 13. Dane techniczne dotyczące zdjęć i zgody, które wyrażą Właściciel Obiektu dodając ogłoszenie o nocleg:
 • Zdjęcia pełnowymiarowe: szerokość 1680px, wysokość 1280px, jakość 90px.
 • Miniaturki zdjęć: szerokość 768px, wysokość 768px.
 • Wyraża zgodę na upowszechnianie treści w ogłoszeniu (fotografie, opisy, nr kontaktowe, i inne zawarte w ogłoszeniu) w Serwisie www.oNoclegi.pl. 
 • Wyraża zgodę Właścicielowi Serwisu i Administratorowi na korektę, poprawę, usunięcie części i/lub całości treści w tym: zdjęcia, opisy, nr kontaktowe i inne dane zawarte w ogłoszeniu, a także zamazanie elementów fotografii, jeśli wystąpiłaby taka konieczność.
 • Wyraża zgodę Właścicielowi Serwisu i Administratorowi na publikowanie ogłoszeń w Serwisie. 
 • Wyraża zgodę na publikowanie ogłoszeń, zrzutów ekranów, części lub całości treści i zdjęć ogłoszenia w celu komercyjnym i reklamowym Serwisu. 
 • Wyraża zgodę na publikowanie ogłoszeń, zrzutów ekranów, części lub całości treści i zdjęć ogłoszenia w celu komercyjnym i reklamowym Serwisu za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 • Wyraża zgodę na kontaktowanie się Właściciela Serwisu i Administratora na podane przy rejestracji dane w celach związanych z Serwisem, reklamacjami i usługami Serwisu.

VII. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamację należy zgłosić w wiadomości e-mail, podając jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowość. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Serwisu. Wirusy komputerowe mogą być przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odbiorca powinien sprawdzić tę wiadomość oraz załączniki pod kątem obecności wirusów. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane jakimkolwiek wirusem komputerowym, czy innym przetransmitowanym w wiadomości e-mail. Z powodu możliwego przechwycenia, uszkodzenia, zgubienia, zniszczenia danych, opóźnień lub niepełnej transmisji oraz obecności wirusów, proces przesyłania poczty elektronicznej nie gwarantuje bezpieczeństwa i braku błędów. Dlatego nadawca () nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i pominięcia występujące w treści tej wiadomości, które powstały na skutek jej przesyłania. 
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Serwisu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. 
 3. Odpowiedź Właściciela Serwisu w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany adres e-mail.
 4. Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail:  .
 5. Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących:
 • ​Korzystania z Konta.
 • Świadczenia Usług Elektronicznych przez Gościa, Użytkownika i Zarządcę Obiektu.
 • Funkcjonowania Serwisu, reklamami, lub wykorzystaniem wizerunku, obiektu za pośrednictwem Serwisu.

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie pod adresem www.oNoclegi.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością www.oNoclegi.pl. Gość, Użytkownik i Zarządca Obiektu Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Właścicielowi Serwisu, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.oNoclegi.pl, bez zgody Właściciela Serwisu.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Właściciela Serwisu, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość Serwisu www.oNoclegi.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Właścicielowi Serwisu i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną. 
 3. Właściciel Serwisu zezwala na użycie treści, wartości, fotografii Serwisu i innych informacji, z wyraźną informację, że konkretny element pochodzi ze strony oNoclegi.pl i linkiem kierującym do Serwisu. Takie zastosowanie nie wymaga zgody Właściciela Serwisu.
 4. Gość, i/lub Użytkownik i/lub Zarządca Obiektu dodając ogłoszenie w Serwisie (nocleg, atrakcje, i pozostałe), oświadcza że dodane przez niego opisy są jego własnością, a do zdjęć i/lub fotografii, które publikuje w Serwisie posiada prawa autorskie, lub podaje autora własności. Umieszczenie materiałów (opisów, filmów, fotografii, zdjęć, i innych multimediów, które Serwis jest w stanie odtworzyć) jest równoznaczne z udostępnieniem bezpłatnie praw autorskich do materiałów na czas nieokreślony Serwisowi oNoclegi.pl, na podstawie których Serwis może przechowywać na czas nieokreślony materiały na hostingu, serwerze w chmurze, komputerze, publikować w Serwisie oNoclegi.pl, udostępniać w dowolnych publikacjach i mediach społecznościowych.

IX. KOSZT ZAŁOŻENIE KONTA W SERWISIE

 1. W Serwisie dostępne są abonamenty:
 • Abonament dodania ogłoszenia na 12 miesięcy, koszt to 0 zł.
 • Po upływie 12 miesięcy bezpłatnego dodania ogłoszenia abonament jest przedłużany na kolejne 12 miesięcy, którego koszt wynosi 0 zł.
 • Koszt dodania ogłoszenia i korzystania z Serwisu www.oNoclegi.pl jest bezpłatne.

X. KONTAKT Z WŁAŚCICIELEM SERWISU

 1. Kontakt z Właścicielem Serwisu następuje drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości pod adres: , lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

  +    Załącznik do regulaminu: Polityka prywatności i plików cookies.

  +    Regulamin obowiązuje od 11-09-2020.

Reklama
8f14e45fceea167a5a36dedd4bea2543
1679091c5a880faf6fb5e6087eb1b2dc
c9f0f895fb98ab9159f51fd0297e236d